16 Απριλίου 2018

Internet-Speed

Τα προγράμματα μέτρησης ταχύτητας δεν αποτελούν το αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της σύνδεση σας στο ίντερνετ αφού λαμβάνουν υπόψιν πολλούς παραμέτρους για το αποτέλεσμα τους, όπως τον web browser την ισχύ τις συσκευής που πραγματόποιειται η μέτρηση και το trafic του server.Όταν γίνεται η χρήση τους για μια ενδεικτική και πιο αξιόπιστη μέτρηση  θα πρέπει η συσκευή σας να είναι συνδεδεμένη με το ρούτερ μέσω καλωδίου ethernet και όχι ασύρματα wiffi , να μην υπάρχει σύνδεση καμίας άλλης συσκευής στο ίντερνετ και να επιλέγετε αξιόπιστους server.