10 Μαρτίου 2017

Τηλεφωνία

Το VoIP (Voice over Internet Protocol) είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η διαφορά με τη παραδοσιακή τηλεφωνία είναι ότι η μετάδοση της φωνής επιτυγχάνεται μέσω του Internet, χωρίς να υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός στη χρήση της. Η τηλεφωνία μέσω τεχνολογιών VoIP παρουσιάζει πολλά προτερήματα και προσφέρει νέες, άκρως ενδιαφέρουσες δυνατότητες επικοινωνίας.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο στο Internet! Σε μια εποχή που οι υποδομές των επιχειρήσεων μετακομίζουν από το ράφι του dataroom στο Internet, γιατί να έχετε το τηλεφωνικό σας κέντρο στο υπόγειο; Μεταβείτε τώρα σε μια cloud υπηρεσία που προσφέρει όλες τις υπηρεσίες ενός πολύ εξελιγμένου τηλεφωνικού κέντρου, γρήγορα και απλά! Το μόνο που χρειάζεστε είναι πρόσβαση στο Internet και συμβατές συσκευές, όπως τηλεφωνικές συσκευές γραφείου ή ακόμα και εφαρμογές στον υπολογιστή ή το smartphone σας. Αναβαθμίστε την εικόνα της επιχείρησής σας και βελτιώστε την επικοινωνία σας άμεσα, με πολύ χαμηλό κόστος απόκτησης και υποστήριξης, χωρίς να επιβαρύνεστε με άλλες χρεώσεις όπως π.χ. του ηλεκτρικού ρεύματος και της συντήρησης. Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου χρειάζεστε μόνο: μία συνδρομή στην υπηρεσία vPBX, σύνδεση με το Internet και συμβατές συσκευές. Οι συσκευές αυτές έχουν τη μορφή συνηθισμένου τηλεφώνου, με τη διαφορά ότι συνδέονται στο τοπικό δίκτυο υπολογιστών του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας, και όχι σε τηλεφωνική γραμμή.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες και το κόστος του εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPBX

Όταν μία κλήση φτάσει στο τηλεφωνικό κέντρο, αυτή θα πρέπει να δρομολογηθεί με τρόπο ώστε να καταλήξει στο κατάλληλο τμήμα ή πρόσωπο. Η λειτουργία IVR επιτρέπει στον καλούντα να επιλέξει μόνος του το τμήμα που επιθυμεί, αποφορτίζοντας με αυτό τον τρόπο την υποδοχή.

Ring Group Πολλές φορές, ο καλών επιθυμεί να επικοινωνήσει με ένα τμήμα της εταιρείας, χωρίς να τον ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Ring Group..

Σε περίπτωση μεγάλου όγκου εισερχόμενων τηλεφωνημάτων, ενδέχεται οι αντιπρόσωποι μιας εταιρείας να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους καλούντες. Για αυτό το λόγο το τηλεφωνικό σας κέντρο μπορεί να διαθέτει το χαρακτηριστικό Queue, που εφαρμόζει σειρά προτεραιότητας στις κλήσεις.

Το time condition μπορεί να δρομολογεί διαφορετικά μία εισερχόμενη κλήση ανάλογα με την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Το συνηθέστερο συνάριο είναι κατά τις ώρες που μια επιχείρηση είναι ανοικτή, οι κλήσεις να δρομολογούνται στα αντίστοιχα τμήματα ενώ κατά τις υπόλοιπες ώρες, οι κλήσεις προωθούνται σε τηλεφωνητή αφού ενημερωθεί ο καλών ότι έχει καλέσει εκτός ωρών εργασίας.

Τα announcements μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των καλουμένων σε οποιοδήποτε στάδιο της εξυπηρέτησης μιας κλήσης. Η συνηθέστερη χρήση τους είναι η ανακοίνωση για τις ώρες λειτουργίας μιας επιχείρησης όταν εξυπηρετείται κλήση εκτός ωρών λειτουργίας, ή η αναπαραγωγή προωθητικού μηνύματος πριν την προώθηση της κλήσης στον προορισμό που έχει επιλέξει ο καλών.

Η λειτουργία conference επιτρέπει την συμμετοχή 3 ή και περισσοτέρων ατόμων σε τηλεδιάσκεψη. Προαιρετικά, η πρόσβαση μπορεί να προστατεύεται με κωδικό (PIN).

Όταν μία κλήση δεν απαντηθεί, το modulus vPBX δίνει την επιλογή στον καλούντα να αφήσει μήνυμα στον τηλεφωνητή. Το ηχητικό μήνυμα αποθηκεύεται σε αρχείο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον χρήστη που απευθύνεται.

Εισερχόμενοι Αριθμοί Οι εισερχόμενοι αριθμοί είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί́ κάποιος εκτός του vPBX να συνομιλήσει με έναν προορισμό του τηλεφωνικού σας κέντρου. Αν προμηθευτείτε περισσότερους του ενός αριθμούς, ο καλών μπορεί να καλέσει απευθείας ένα τμήμα ή εργαζόμενο χωρίς να χρειαστεί να λάβει οδηγίες από ηχογραφημένα μηνύματα.

Virtual Extensions Τα virtual extensions είναι αντίστοιχα των εισερχόμενων αριθμών αλλά για χρήση εντός του εικονικού σας κέντρου. Όταν ένας εργαζόμενος θέλει να επικοινωνήσει με συνάδελφό του ή κάποιο τμήμα (π.χ. το λογιστήριο) μπορεί να καλέσει ένα Virtual Extension από το εσωτερικό του.

Στο εικονικό σας κέντρο μπορούν να συμμετέχουν και προορισμοί που δεν συνδέονται άμεσα με την πλατφόρμα vPBX. Για παράδειγμα, όταν δέχεστε κλήση στο προσωπικό σας νούμερο, μπορούν την κλήση να τη δέχονται και η συσκευή του γραφείου σας αλλά και το κινητό σας τηλέφωνο. Οι δύο αυτοί προορισμοί έχουν τότε ρυθμιστεί σε ένα ring group. Ο μηχανισμός ένταξης του κινητού τηλεφώνου στο ring group σε αυτό το παράδειγμα λέγεται PSTN destination.

Φανταστείτε να μπορούσατε να συνδεθείτε με το τηλεφωνικό σας κέντρο από́ την τηλεφωνική γραμμή του σπιτιού σας ή από το κινητό σας. Με τη λειτουργία DISA, καλείτε έναν αριθμό́ που ανήκει στο κέντρο σας και στη συνέχεια πληκτρολογείτε οποίον αριθμό́ θέλετε να καλέσετε, ακόμα και εσωτερικά νούμερα του κέντρου σας. Ο αριθμός της αναγνώρισης θα είναι αυτός που έχει οριστεί́ από́ το vPBX, όχι αυτός της τηλεφωνικής γραμμής που χρησιμοποιείτε για να συνομιλήσετε.

Η μέθοδος Call Pick-Up σας επιτρέπει να απαντήσετε μία κλήση προς ένα εσωτερικό, ενώ αυτό κουδουνίζει, από μία άλλη συσκευή του vPBX. Με την παραλλαγή Group Pick-up, ορίζονται αρχικά ομάδες συσκευών (Pick-Up Groups) που έχουν δικαίωμα χρήσης της λειτουργίας Group Pick-Up μεταξύ τους. Σε περίπτωση που κουδουνίζουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός εσωτερικά της ομάδας, η κλήση που θα απαντηθεί με την χρήση της λειτουργίας αυτής θα είναι η τελευταία κλήση που δέχτηκε η ομάδα.

Με την παραλλαγή Directed Pick-up, το εσωτερικό που απαντά την κλήση μπορεί να επιλέξει μεταξύ των συσκευών που κουδουνίζουν (εάν αυτές είναι περισσότερες από μία) εφόσον γνωρίζει τον εσωτερικό αριθμό της συσκευής. Η λειτουργία χρησιμοποιείται καλώντας τον κωδικό «*0», ακολουθούμενο από τον εσωτερικό αριθμό της συσκευής που κουδουνίζει.

Με την υπηρεσία fax2email δεν χρειάζεστε συσκευή fax για να δέχεστε τηλεομοιότυπα. Τα εισερχόμενα fax τα παραλαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF.

Με την υπηρεσία email2Fax δεν χρειάζεστε συσκευή fax για να στέλνετε τηλεομοιότυπα. Τα εξερχόμενα fax τα αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένα αρχεία μορφής PDF.